PMAE4094-SL300 UHF Stubby Antenna (420-445 MHz) Range 4.5cm

420-445 MHz UHF Antenna

$9.50

Description

420-445 MHz UHF Antenna

Additional information

Weight 0.02 kg